Liên Hệ
Adv Banner
  • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN GIA VIỆT
  • 09 đường 12 Khu đô thị Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, TPHCM
  • Điện thoại: (028) 6285 7222 - 2266 7999 - 2266 7666
  • www.giavietinvest.com.vn